Naši žáci skládají v průběhu studia nejrozšířenější jazykové zkoušky Cambridge English. Vzhledem k tomu, že jazyková příprava na zkoušky probíhá v celé třídě, jsou žáci velmi motivovaní k jejímu složení. Sami tak dokáží posoudit své pokroky v anglickém jazyce a zdokonalovat se v dalším studiu.

Podle věku a jazykové úrovně žáků testují zkoušky znalosti v oblastech – listening, reading, writing and speaking.

1. ročník - YLE Starters – Pre A1

3. ročník - YLE Movers - A1

5. ročník - YLE Flyers/PET – A2 - B1

V uplynulých letech získali naši žáci vynikající výsledky v Cambridge testech. Předčili naše očekávání ve všech kategoriích, excelovali zejména v kategorii Speaking s průměrem 4.8 z maximálních 5 bodů. 

Je úžasné vidět, jakých pokroků dosahují, a to nejen viděno našima očima, ale i prostřednictvím ocenění tak významné mezinárodní instituce jako Cambridge Assesment Centre.

Od roku 2022 jsme oficiálním přípravným centrem Cambridge English.

Více informací k jednotlivým jazykovým zkouškám naleznete zde: