Naši žáci skládají v jednotlivých ročnících nejrozšířenější jazykové zkoušky Cambridge English. Tyto zkoušky v patřičné úrovni nahrazují přijímací řízení na některé střední a vysoké školy v České republice a jsou uznávaným měřítkem úrovně angličtiny na školách v zahraničí.

Vzhledem k tomu, že jazyková příprava na zkoušky probíhá v celé třídě a každý rok, jsou žáci velmi motivováni k jejímu složení. Sami tak dokáží posoudit své pokroky v anglickém jazyce a zdokonalovat se dalším studium. 

Podle věku a jazykové úrovně žáků testují zkoušky znalosti v oblastech - porozumění, mluvení a psaní.

1.ročník YLE Starters, 2.-3. ročník YLE Movers, 3.-4. ročník YLE Flyers, 5. ročník A2 Key (KET) / B1 Preliminary PET

Více informací k jednotlivým jazykovým zkouškám naleznete zde: