Jsme tým profesionálů dlouhodobě se pohybující v anglofonním prostředí. 

Naše zkušenosti nám ukázaly, že i 30 let od sametové revoluce je úroveň anglického jazyka v české společnosti děsivě nízká a příliš se neliší od dob porevolučních. Rozhodli jsme se to změnit!

Angličtina se v posledních desetiletích stala důležitým dorozumívacím prostředkem ve většině vyspělých zemí. Schopnost jednotlivých národů dorozumět se tímto jazykem každoročně měří EPI (English Profeciency Index). Bohužel, Česká republika se dlouhodobě pohybuje hluboko pod průměrem ostatních evropských států. V roce 2019 jsme se umístili na 23. místě. Před námi se objevily země jako například Rumunsko, Maďarsko nebo Chorvatsko.

0-1 hodina angličtiny týdně v 1. a 2.třídě ZŠ, které jsou v Rámcovém vzdělávacím programu alokovány na tuto výuku a 3 hodiny týdně od 3.třídy, ke zvládnutí cizího jazyka nestačí. Přitom malé děti mají schopnost učit se cizím jazykům velmi rychle a je škoda této skutečnosti nevyužít. Z tohoto důvodu vznikl program bilingvního vzdělávání Young Hippocampus, jehož hlavním cílem je propojit to nejlepší ze vzdělávacích systému České republiky a Velké Británie, a poskytnout tak našim žákům ucelené dvojjazyčné vzdělání.

NÁŠ TÝM


RENÁTA BUCKLE / ZAKLADATELKA

"Jmenuji se Renáta a spoluzaložila jsem Young Hippocampus s cílem poskytnout bilingvní vzdělání dětem 1. stupně státních základních škol. Většina mezinárodních škol upřednostňuje anglofonní či mezinárodní kurikulum před českým. Mou vizí bylo integrovat anglický jazyk a anglofonní přístup ke vzdělání do celého programu již od 1. třídy a to nikoliv na úkor českého kurikula. Náš program vychází z britského vzdělávacího systému s tím, že děti si ověřují svou jazykovou úroveň Cambridge zkouškami".

Renáta založila Young Hippocampus spolu s českými a anglickými partnery, kteří disponují rozsáhlými zkušenostmi s výukou na českých a mezinárodních školách. Renáta je držitelkou magisterského titulu z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.


CONNOR YARISH  / VEDOUCÍ UČITEL

"Ahoj, jmenuji se Connor! Jsem z Kanady a učím děti z různých koutů světa již 5 let. Učil jsme nejen v Kanadě, kde jsem děti řipravoval na zapojení do kanadského vzdělávacího systému, ale i například v Číně. To, co mě na učení dětí nejvíc baví, je vidět jejich pokrok a nadšení z jejich úspěchů. Je skvělé, že mohu být součástí týmu Young Hippocampus, protože mi to dává příležitost být hned na začátku jejich "anglické cesty" a mohu se postarat o to, aby právě tento začátek byl pro ně zábavný a zároveň správně akademicky nastavený."

Connor získal svůj bakalářský titul v oboru pedagogiky a dále v oborech anglický a francouzský jazyk v Kanadě na University of Winnipeg. Svoji další kvalifikaci si rozšířil o certifikáty TESOL/TESL/TEFL


PAUL MYERS / ASISTENT UČITELE

"Jmenuji se Paul a posledních 5 let jsem strávil v Praze a na jiných místech České republiky. Nejvíce svých zkušeností jsem načerpal při výuce právě děti, a to od předškolního až do pozdně školního věku. Výuka dětí mi přináší opravdové naplnění a radost z toho, když vidím jaké pokroky mí student týden co týden dělají. Rád připravuji pro děti hodiny tak, aby vyšly vstříc různým potřebám mých studentů, ale aby byly zároveň zábavné. Moc rád jsem se stal součástí společnosti Young Hippocampus, protože ji považiji za profesionální a dynamickou organizaci a věřím, že našim studentům budu jejím prostřednictvím moci předávat své zkušenosti a vědomosti a podporovat je v jejich vzdělání."

Paul vyrostl a vystudoval vysokou školu v Coloradu, USA. Je držitelem bakalářského titulu z Fort Lewis College a TEFL certifikátu se zaměřením na výuku mladších dětí.


IVANA STARÁ / UČITELKA

"Ahoj, jmenuji se Ivana. Poté, co jsem ukončila své vysokoškolské studium, učím již vice než 10 let na státních základních školách. Také jsem 2,5 roku žila a studovala ve Velké Británii a viděla jsem, jak velký přínos dobrá znalost druhého jazyka má. Proto mám radost, že mohu učit v bilingvní česko-anglické třídě. Je to pro mě, stejně jako pro mé žáky, velká výzva. Sama mám dvě starší dcery, které byly vychovávány v bilingvním prostředí."

Ivana vystudovala učitelství na Univerzitě J. A. Purkyně v Ústí nad Labem.


IRIS BAKALAR / UČITELKA

"Jsem Iris a pedagogické činnosti se věnuji již od roku 2010. Učila jsem zejména anglický jazyk české a japonské děti, také tvůrčí psaní a výtvarnou výchovu v mezinárodních školách. Vzhledem k tomu, že já sama jsem byla vychovávána bilingvně, tak velmi dobře rozumím tomu, jak důležité je používat druhý jazyk jako přirozenou součást života dítěte. Jsem nadšená, že mohu být součástí bilingvního programu Young Hippocampus. Mou vášní je umění, a proto mě uchvátila možnost učit angličtinu prostřednictvím výtvarných a jiných kreativních aktivit."

Iris se narodila v Hong Kongu a od dětství vyrůstala ve Spojeném království, kde získala titul bakaláře v oboru umění a historie umění z University of Nottingham. Učitelské vzdělání zakončila v postgraduálním studiu na University of Cumbria, kde získala titul PGCE.


KRISTÝNA OMRTOVÁ / UČITELKA

Ahoj, jmenuji se Krista. Pedagogické činnosti se věnuji již 20 let, hlavně na primárním stupni. Mám zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami, od kterých jsem se toho hodně naučila o trpělivosti, ale především jedinečnosti každého z nich a o hledání cest k úspěchu. Při svém pobytu ve Velké Británii, ještě před začátkem mého vysokoškolského studia, jsem méla možnost nahlédnout do britského vzdělávacího systému, což mě myslím, již tehdy ovlivnilo. Stále hledám inspiraci i v těchto vodách pro svou každodenní práci. Ve své širší rodině i sociálních vztazích se pohybuji v multikulturním prostředí a tak mě těší možnost přispět k rozvoji otevřené společnosti už od útlého věku žáčků , kterým vstupuji do cesty na jejich trase do budoucnosti."

Krista vystudovala učitelství na speciálních školách na Univerzitě Karlově v Praze, kde následně vykonala rigorózní zkoušku ve stejném oboru. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovala rozšiřující studium autismu, taktéž na UK v Praze. Také se účastnila projektu "Jazykové a metodické vzdělávání pedagogických pracovníků na území hl. města Prahy (Jaro II)", kde absolvovala i Cyklus metodických seminářů pro učitele jazyků na 1. stupni ZŠ pořádaných ČVUT v Praze.


MICHAELA KREJBICHOVÁ / OFFICE MANAŽERKA


"Ahoj, jmenuji se Míša. Jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze, kde studuji obor podnikání a administrativa. V týmu Young Hippocampus pracuji na pozici účetní a office manager. V tomto oboru se pohybuji zhruba 4 roky, během kterých jsem měla možnost získat mnoho zkušeností a praxe. Za příležitost, být součástí tohoto programu jsem velmi ráda, jelikož mohu uplatnit své zkušenosti v dynamickém a rychle se rozvíjejícím prostředí."

Míša vystudovala Obchodní akademii v Liberci a nadále pokračuje se studiem na České zemědělské univerzitě v Praze, obor podnikání a administrativa.