Náš program navazuje na dopolední výuku podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠ odpoledními bloky. Jedná se tak o ucelený program pro I. a následně navazující II. stupeň.

V odpolední části programu jsou lekce koncipovány v souladu s projektovým vyučováním vycházejícím z britského kurikula a zároveň jako příprava na jazykové zkoušky.

Program tedy stojí na 2 pilířích: projektové mezipředmětové výuce a přípravě na nejrozšířenější jazykové zkoušky Cambridge English. Neučíme se anglicky, učíme se v angličtině.

Young Hippocampus klade důraz na celistvý rozvoj osobnosti dítěte. Propojuje nejen výuku ve dvou zcela odlišných jazycích, ale také český a britský způsob výuky a myšlení.

Naši žáci si nepřekládají, ale učí se tak jako v anglofonních zemích, tedy psát a číst anglickou abecedu. Anglickou výuku zajišťují pouze rodilí mluvčí, aprobovaní pedagogové pro výuku na I. nebo II. stupni.

Naši žáci nemusí mít předchozí znalost anglického jazyka. V každé třídě jsou přítomni dva učitelé (učitel a asistent). S různou úrovní jazykových znalostí dětí si tak umí dobře poradit.

Co si představit pod pojmem projektová výuka? V každém ročníku jsou v průběhu školního roku dětem představeny 3 projekty, každý na přibližně 3 měsíce, v nichž se žáci přirozenou formou seznamují nejen s jazykem, ale osvojují si také jiné všeobecné znalosti. Každý projekt je zakončen sobotním výletem a závěrečnou prací.

Příklady trimestrálních projektů podle ročníků:

1. ročník – Svět kolem nás (světadíly, obyvatelstvo, flóra, fauna, jídlo, pamětihodnosti, vesmír, atd.). Zakončením projektu je sobotní výlet do pražského planetária s připraveným programem.

2. ročník Světová náboženství (seznámení s hlavními světovými náboženstvími, jejich představiteli, tradicemi, atd.). Zakončením projektu je sobotní návštěva Náprstkova muzea v Praze s připraveným programem.

3. ročník – Jídlo a výživa (jak funguje tělo, co mu prospívá a co mu škodí, pěstování potravin/ chov zvířat a jejich zpracování, jednoduché přípravy pokrmů, atd.). Zakončením projektu je společné sobotní dopoledne v Zemědělském muzeu Praze.

4. ročník – Antické Řecko (historie Řecka, rozvoj věd a řečnictví, politika, starořecké státy, osobnosti). Zakončením projektu je společná sobotní realizace třídních Olympijských her zastupujících starořecké státy Sparta, Korint a Athény.

5. ročník – Skupenství látek – pevné, plynné a kapalné (úvod do světa chemie, charakteristika a příklady látek, základní chemické pokusy, pozorování, měření, vědecký deník, atd.). Zakončením projektu je společná sobotní návštěva aktuální výstavy vztahující se k tomuto tématu.

Fotografie z našich hodin, výletů, kempů a projektů najdete na našich sociálních sítích Instagramu  nebo Facebooku.