SEBEREFLEXE

TECHNOLOGIE

KOMUNIKACE 

PREZENTACE 

SPOLUPRÁCE

KREATIVITA

Náš program propojuje dopolední výuku podle rámcového vzdělávacího programu ZŠ s odpoledními bloky, které na ni navazují. Jedná se o ucelený program pro I. a následně navazující II.stupeň. 

V odpolední části programu jsou lekce koncipovány v souladu s projektovým vyučováním vycházejícím z britského kurikula a zároveň jako příprava na jazykové zkoušky.

Program tedy stojí na 2 pilířích: projektové mezipředmětové výuce a přípravě na nejrozšířenější jazykové zkoušky Cambridge English. Neučíme se anglicky, učíme se v angličtině.

Young hippocamus klade důraz na celistvý rozvoj osobnosti dítěte. Propojuje nejen výuku ve dvou zcela odlišných jazycích, ale také český a britský způsob výuky a myšlení. Rozvíjí především:

Naši žáci si nepřekládají, ale učí se tak, jako v anglofonních zemích, tedy psát a číst anglickou abecedu. Anglickou výuku zajišťují pouze rodilí mluvčí, aprobovaní pedagogové pro výuku na I. nebo II. stupni.

Pro naše nové žáky není potřeba mít předchozí znalost anglického jazyka, každé dítě postupuje svým individuálním tempem.