Náš program propojuje dopolední výuku podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠ s odpoledními bloky, které na ni navazují. Jedná se o ucelený program pro I. a následně navazující II.stupeň. 

V odpolední části programu jsou lekce koncipovány v souladu s projektovým vyučováním vycházejícím z britského kurikula a zároveň jako příprava na jazykové zkoušky.

Program tedy stojí na 2 pilířích: projektové mezipředmětové výuce a přípravě na nejrozšířenější jazykové zkoušky Cambridge English. Neučíme se anglicky, učíme se v angličtině.

Young hippocampus klade důraz na celistvý rozvoj osobnosti dítěte. Propojuje nejen výuku ve dvou zcela odlišných jazycích, ale také český a britský způsob výuky a myšlení. 

Naši žáci si nepřekládají, ale učí se tak, jako v anglofonních zemích, tedy psát a číst anglickou abecedu. Anglickou výuku zajišťují pouze rodilí mluvčí, aprobovaní pedagogové pro výuku na I. nebo II. stupni.

Naši žáci nemusí mít předchozí znalost anglického jazyka. V každé třídě jsou přítomni dva učitelé. S různou úrovní jazykových znalostí dětí si tak umí dobře poradit.