Jsme tým profesionálů dlouhodobě se pohybující v anglofonním prostředí. 

Naše zkušenosti nám ukázaly, že i 30 let od sametvé revoluce je úroveň anglického jazyka v české společnosti děsivě nízká a příliš se neliší od dob porevolučních. Rozhodli jsme se to změnit!

Angličtina se v posledních desetiletích stala důležitým dorozumívacím prostředkem ve většině vyspělých zemí. Schopnost jednotlivých národů dorozumět se tímto jazykem každoročně měří EPI (English Profeciency Index). Bohužel, Česká republika se dlouhodobě pohybuje hluboko pod průměrem ostatních evropských států. V roce 2019 jsme se umístili na 23. místě. Před námi se objevily země jako například Rumunsko, Maďarsko nebo Chorvatsko.

0-1 hodina angličtiny týdně v 1. a 2.třídě ZŠ, které jsou v Rámcovém vzdělávacím programu alokovány na tuto výuku a 3 hodiny týdně od 3.třídy, ke zvládnutí cizího jazyka nestačí. Přitom malé děti mají schopnost učit se cizím jazykům velmi rychle a je škoda této skutečnosti nevyužít. Z tohoto důvodu vznikl program bilingvního vzdělávání Young Hippocampus, jehož hlavním cílem je propojit to nejlepší ze vzdělávacích systému České republiky a Velké Británie, a poskytnout tak našim žákům ucelené dvojjazyčné vzdělání.